Logo som viser en anker og ringvirkninger

Måsøy kommunale næringsfond for kvinnelige grundere​

Generell info

Målet med dette fondet er å styrke mulighetene for næringsutvikling og kompetanseheving for kvinner med utgangspunkt i de lokale forutsetninger og muligheter. Fondet skal brukes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling, kompetanseheving og netverk for kvinner.

Næringsfondet kan gi tilskudd til følgende bedriftsutvikling i regi av kvinner

  • Nyetableringer. For eksempel: Støtte til forprosjekt, etableringsstøtte, produktutvikling, markedsundersøkelser og markedsføring.

  • Bedriftsutvikling i etablerte bedrifter. For eksempel: Støtte til produktutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring.

  • Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur. For eksempel: Regionalt samarbeid,etablereropplæring, samarbeid forskning/skole/næringsliv, kvinne- og jentenettverk, IT-prosjekter og ulike utredninger/analyser.

 

Midlene kan IKKE benyttes til ordinær drift, driftsmidler og/eller vedlikehold som er nødvendig for å drive virksomheten.

For ytterligere informasjon, kontakt Næringsavdelingen.

Søk her

Søk på Regionalforvaltning.no