Logo som viser en anker og ringvirkninger

Fiskerifondet Måsøy kommune

Generell info

Fiskerifondet skal bidra til rekruttering i fangstleddet, spesielt rettet mot de mellom 18 – 40 år. Dette fondet skal benyttes til kjøp av fartøy eller fiskerettigheter.

Dette er et lånefond med svært gunstige vilkår.

Søknaden skal beskrive den planlagte investeringen, samt inneholde følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse på fiskrimantallsføring
  • Driftskalkyle
  • Kostnads- og finansieringsplan
  • Dersom eksisterende virksomhet er søker, skal siste avlagte årsregnskap vedlegges

Midlene kan IKKE benyttes til kjøp av fiskeredskaper eller øvrig driftsutrustning.

For ytterligere informasjon, kontakt næringsavdelingen.

Søk her

Søk på Regionalforvaltning.no