Logo som viser en anker og ringvirkninger

Diverse tilskuddsordninger

Måsøy kommune har av og til éngangs fondsordninger.
Eksempler på slike fond tilskuddsmidler ifm. korona pandemien.

Slike tilskuddsordninger vil beskrives her og på foretakets facebook side.