Logo som viser en anker og ringvirkninger
ikon havn

Havn

Havna jobber med drift og vedlikehold av de kommunale havnene i Måsøy kommune. En har ansvaret for gjestehavner og tilleggstjenester  som strøm, vann, overnatting, og andre ting som følger med det.

Havna er en veletablert institusjon som har sikkerhet i fokus. Havna er arbeidsplass og møteplass for mange mennesker. Ikke bare for fiskere og andre som er tilknyttet fiskerinæringa, men også for varetransport, turistfiske, annen turisme og andre aktiviteter som naturlig knyttes opp mot sjø.

Her skal alle kunne ferdes trygt.

Næring

Næringsavdelingen er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye næringsaktører, og dermed en naturlig samarbeidspart for næringslivet.

Måsøy Næring og Havn forvalter tre næringsfond som har til formål å støtte både fiskerinæring og andre nyetablerte næringer i kommunen.

En stor del av arbeidet vil være bedriftsutvikling og rådgiving, samt bistå både nytt og etablertnæringsliv i kommunen.

Nyheter

Voice of the Arctic Coast

Lansert og klar til bruk! VotAC er en digital adioguide som er tilgjengelig igjennom “APPEN” Voice of Norway. Prosjektet er et samarbeid mellom Visit Hammerfest

Les mer »

Nyhet 2

Hvorfor bruker vi det? Det er et velkjent faktum at lesere distraheres av lesbart innhold på en side når man ser på dens layout. Poenget

Les mer »
bilde fra måsøy

Nyhet nr 1

Hva er Lorem Ipsum? Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet,

Les mer »