Logo som viser en anker og ringvirkninger

Oversikt

Kart over Havøysund havn

Aktuelt / Sanntid

Webkamera

Webkamera er plassert på fastlandssiden med panoramabilder av havna fra øst til vest.

Viktige lenker

 

Værmelding og –observasjoner

Yr (med værdata fra Fruholmen): yr.no/nb

Storm: https://www.storm.no/

Værstasjon

Seacloud: Seacloud.no er en nettbasert værstasjon som gir deg lokale værdata for vind, temperatur, luftfuktighet og barometrisk trykk.

Skipstrafikken

Marine Traffic: Overvåking av skipstrafikk, marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:24.9/zoom:4

Info om kystområdene

Kystinfo: Her finner du mange interessante data knyttet til hav og kyst.
kystinfo.no/

Barents Watch: Et samarbeid mellom flere maritime aktører. Driver nettbaserte tjenester og systemer med informasjon om aktiviteter og overvåking av norske kyst- og havområder.
barentswatch.no

bilde fra måsøy

Havna som samfunnsutvikler

Verdien i en trygg havn

Kystruten utgjør en viktig ferdselsåre langs kysten, og i Havøysund havn i Måsøy losses og lastes det med presisjon og effektivitet. Hurtigbåter legger til og drar igjen, og varer og mennesker både ankommer og tar farvel.

Men livet i Havøysund havn er ikke bare logistikk og transport. Dette knutepunktet utgjør en viktig livsnerve for hele kommunen – og gjør oss til del av det større kystsamfunnet. I Havøysund og i Tufjord omsettes fisk og krabbe i store mengder. I Havøysund kan båter bunkre, det tilbys velferd for fiskere, her ligger redningsskøyte og verftsvirksomhet, det legges til rette for turisme og det skapes forutsigbare rammer for de fastboende.

Forvaltning

Måsøy Næring og Havn KF er ansvarlig for både forvaltning, drift og utvikling av havnene – på Rolvsøy, Ingøy, Måsøy og i Snefjord i tillegg til Havøysund. Dette gir oss også muligheten til å tenke helhetlig om havnetilbudet, infrastrukturen og næringsutvikling i alle deler av kommunen vår – og den sjansen griper vi med entusiasme. Selv om hovednæringen i kommunen vår er fiskeri, jobbes det også aktivt med å legge til rette for andre næringer. Vi skal tilpasse havnetjenestene til brukernes fremtidige behov og det grønne skiftet.

Det vi gjør

  • Vi tar godt vare på folk og fisk.
  • Vi bygger opp våre havner med godt tilrettelagte og nødvendige fasiliteter der særlig større og mindre fiskefartøy finner det mest naturlig å søke til.
  • Vi bygger ut våre havner slik at lokalsamfunn i kommunen fortsatt kan produsere fisk til et verdensomspennende marked.
  • Vi legger til rette næringsareal tilknyttet kaianlegg som gjør det mulig for andre næringer som eksempelvis olje-/gassnæringa, til etableringer og bruk av fasilitetene.
  • Vi legger til rette arealer for reiseliv, turistfiske og andre næringer.
  • Vi utvikler tjenester, service og sikkerhet som gjør våre lokalsamfunn til trivelige bosted og bidrar i vesentlig grad til bolyst.
  • Vi utvikler oss der miljø, fornybar energi og marin forsøpling har et særlig fokus.
  • Vi utvikler våre havner til noen av de beste fiskerihavnene i Troms og Finnmark.