Logo som viser en anker og ringvirkninger

Næring

Finansiering

Fond bruk 2014-2023


Måsøy kommunalt næringsfond


Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond


Fiskerifondet Måsøy kommune


Måsøy kommunale næringsfond for kvinnelige grûndere


Diverse tilskuddsordninger

bilde fra måsøy

Næringsavdelingens arbeid

Ser nye muligheter!

Du kommer ikke lenger nordvest i Norge enn Måsøy, og den lille, levende kommunen vår byr på store ressurser innen fiskeri og foredling, spennende utfordringer og storartet natur. Men vi vet det fortsatt er rom for mer! Måsøy Næring og Havn KF jobber aktivt med å tilrettelegge arealer og infrastruktur for å oppmuntre til nye investeringer, og vi bistår også med rådgivning og ressurser til nyetablerere.

Snakk med oss

Er du nyinnflytter med en god forretningsidé, eller en fastboende med forslag til endringer som du ønsker å sette ut i livet? Snakk med oss for rådgivning, tilrettelegging, bistand, tilskuddsmuligheter eller om areal- behov – vi når lengst i fellesskap!

Måsøy Næring og Havn forvalter tre næringsfond som har til formål å støtte både fiskerinæring og andre nyetablerte næringer i kommunen med tilskudd til investeringer.

Vi forvalter også et fiskerifond der fiskere kan søke lån for fiskeriinvesteringer.

En stor del av arbeidet vil være bedriftsutvikling og forretnings- og etableringsrådgiving, samt bistå både nytt og etablert næringsliv i kommunen.

Tilskudds- og låneordninger

Tilskudd

  • Måsøy kommunale næringsfond
  • Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond
  • Oversikt over tilskudd gitt fra fondet
  • Måsøy kommunale næringsfond for kvinnelige grundere
  • Oversikt over tilskudd gitt fra fondet


Lån

  • Fiskerifondet Måsøy kommune (lån)
  • Oversikt over tilskudd gitt fra fondet

Flere nyheter

Samlede tilskudd og lån

Samlede tilskudd og lån til eksterne søkere, årlig fra 2014 til 2023. For perioden 2014 – 2018 finnes ikke oversikt over tilsagn eller hvilke fond