Logo som viser en anker og ringvirkninger

Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond​

Generell info

Dette fondet benyttes i hovedsak til investeringer i infrastruktur, herunder tilrettelegging av bolig/næringsarealer, oppkjøp av eiendom for kommunalt eie, medfinansiering i offentlige prosjekter og generell nærings- og samfunnsutvikling.

Deler av fondet kan benytes som egenkapitalstøtte/-lån til næringer som ønsker å etablere seg i Måsøy kommune.

Midlene kan IKKE brukes til løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner, kausjon eller økonomisk garanti, renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter, drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

For ytterligere informasjon, kontakt Næringsavdelingen.

Søk her

Søk på Regionalforvaltning.no