Logo som viser en anker og ringvirkninger

Logistikk og infrastruktur

Her følger en oversikt over viktig infrastruktur i Havøysund. I parentes er oppgitt beliggenhet i kartet.

Oversikt

Baksiden av Strandgata 158 (biblioteket), dvs. Øytunveien 3.

Nødnummer: 112

Tel.: 78 42 80 00

 https://www.politiet.no/om-politiet/organisasjonen/politidistrikter/finnmark/masoy-politistasjon/

Nødnummer: 110

Torget 1 (bak Rådhuset).

Tel.: 78 42 40 00

Facebook 

Søndregata 1 (100 m. bak Coop).

Tel.: 78 42 41 00

https://frydenbo-industri.no/avdelinger/havoeysund

Tel.: 482 94 887

Strandgata 121.

 

Buss, ved Snelandia

https://snelandia.no/planleggreisen

 

Ferge og hurtigbåt, ved Boreal  

Tel.: 91 555 888

https://www.boreal.no/rutetilbud/ferge-og-hurtigbat/

 

Baksiden av Strandgata 158 (biblioteket), dvs. Øytunveien 3.

Strandgata 158.

Strandgata 149.

Tel.: 78 42 43 00

http://www.havoysundhotel.com/nb/

Strandgata 164 c.

Tel: 469 20 169

Facebook

Strandgata 175.

Tel.: 469 52 440

Facebook 

Indre buer (4):

 • Usortert restavfall

 • Miljøcontainer (oljefilter og spillolje)

 

Torget (15b):

 • Usortert restavfall

 

Almenningskai / Habu (15b):

 • Usortert restavfall

 • Miljøcontainer (oljefilter og spillolje)

 • Deponering av batteri

 • Container glass og metall

 

Betongpirene (17):

 • Usortert restavfall

 • Tank for spillolje

 

Bensinstasjon, pumpehuset (21):

 • Usortert restavfall

 

Fergeleiet (25):

 • Spilloljetank og service for fiskere

 • Tømming av septikk for bobil

 

Havneterminal (27b):

 • Usortert restavfall, tank for spillolje

 

Hallvika (30):

 • Usortert restavfall

 • Tank for spillolje