Logo som viser en anker og ringvirkninger

Oversikt over alle kaianlegg

Oversikt Havøysund

Industrikai i Hallvika

Lengde: 50 meter.
Dybde ved kai: 6,5 – 8 meter
Fasiliteter: Vannfylling. Lossing av bulk. Bunkers.
Industri tilknyttet kaien: Krabbemottak. Flerbrukskai. Bunkersanlegg. Oljevern (NOFO).

Generell info:
Kaia ligger tilknyttet et industriområde som er under utvikling.
Kaia har en styrke på 6,5 tonn/m2 i punktlast. Brukes primært ikke til liggekai.

Terminalkai

Havnekontor – Godsterminal – Kystruten

Måsøy Næring og havn, kaianlegg. Terminalkai

Lengde: 115 meter
Dybde: 6,7 – 8 meter
Fasiliteter: Vannfylling, lasting og lossing av gods. Passasjertrafikk.

Ved terminalkaia ligger havnesjefens kontor, Havøysund Godsterminal, og venterom til Kystruten.Kaiområdet er under utvikling.

Fergeleie

Måsøy Næring og havn, kaianlegg. Fergeleie

Hurtigbåtanløp, båter i passasjertrafikk.

Busstopp og servicestasjon

  • Venterom for passasjerer med ferge og/eller buss.
  • Servicestasjon for tilreisende fiskere.
  • Tømmestasjon for septikk fra bobiler.
  • Biloppstillingsplass korttidsparkering for reisende.

Småbåthavn

Måsøy Næring og havn, kaianlegg. Småbåthavna

Flytekaianlegg

Lengde: 70 meter, samt utstikkere.
Kapasitet: 40 – 60 båter.
Dybde: 1,5 – 7 meter
Fasiliteter: vann/strøm.

Generell info:
Kaia drives av Havøysund båtforening.

Hotellbukta fiskerihavn

Måsøy Næring og havn, kaianlegg. Hotellbukta fiskerihavn

Lengde: 2 flytebrygger á 60 meter.
Kapasitet: 44 båtplasser.
Dybde: 2 – 7 meter.
Fasiliteter: vann (ikke vinterhalvår) og strøm.

Generell info:
Liggeplasser over tid, fiskebåter har prioritet.

Industrikai og betongpir

Industrikai Indre havn
Lengde:
50 meter (betong)
Kapasitet: 2 båter.
Dybde: 5 – 7 meter
Fasiliteter: vann/strøm.

Generell info:
Kaia brukes til lasting og lossing, og mottak av fisk. Dette gir begrensede muligheter for å ligge ved anlegget over lengre tidsperioder.

Betongpir – liggekai
Lengde:
70 meter
Kapasitet: 2-3 større båter.
Dybde: 5 – 7 meter
Fasiliteter: vann/strøm

Redningsskøytekai

Lengde: 24 meter (betong), 6 meter bred
Dybde: 0,5 – 6 meter
Fasiliteter: vann/strøm.

Generell info:
Østside er forbeholdt Redningsskøyte. Vestside til utleie (1-3 båter), fortrinnsvis langtidsleie. Eget regelverk for bruk av hensyn til Redningsskøytas beredskap

Allmenningskai

Måsøy Næring og havn, kaianlegg. Allmenningskai

Lengde: 135 meter (trekai), hvorav 38 meter vestre del er privat.
Dybde: 3 – 6,5 meter
Kapasitet: Max. 10 båter.
Fasiliteter: Strøm.

Generell info:
Liggekai og servicekai til fiskeflåten.

Betongflytekai torget (Elvesletten)

Lengde: 64 meter, 2,7 meter bred.  
Kapasitet: Max. 12 båter.
Dybde: 3 – 6,5 meter.
Fasiliteter: Strøm.

Generell info:
Liggekai. Ytre del på 20 meter er gjestekai.

Båtutsett

Fjære på vestsiden av Elvesletten og øst for Indre bruk. Brukes til opptak og sjøsetting av mindre båter.

Indre Bruk (privat anlegg)

Måsøy Næring og havn, kaianlegg. Indre bruk, privat

Lengde: ca. 30 meter.  
Dybde: 4 – 6 meter.
Fasiliteter: Vann og strøm.

Betongflytebryggeanlegg Indre Buer

Måsøy Næring og havn, kaianlegg. Betongflytebrygge

Lengde: 60 meter ut, samt tverrbrygge ytterst på 44 meter.  
Dybde: 3 – 6 meter
Kapasitet: 24 plasser + 4 på tvers
Fasiliteter: Strøm.

Generell info:
Liggekai med prioritet for næringsfartøy.

Oversikt andre kaianlegg i havnedistriktet

Måsøy

Trekai

Lengde: 25 meter.
Dybde: 4 – 6 meter
Kapasitet: Max. 2 båter.
Fasiliteter: Vann og strøm.

Generell info:
Hurtigbåtkai.

Betongflytekai

Lengde: 26 meter.
Dybde: 2 – 6 meter
Kapasitet: 6 båter.
Fasiliteter: Strøm.

Ingøy

Trekai og betongkai

Lengde: 75 meter (25 meter trekai og 50 meter betongkai).
Dybde: 5 meter
Kapasitet: 2 mellomstore båter, korttid ligge.
Fasiliteter: Vann. Kaikran (ved Krankompaniet).

Generell info:
Brukes til hurtigbåtanløp. Egen kai til hurtigbåt under prosjektering (kombikai).

Betongflytekai

Lengde: 89 meter og 2,7 meter lengde.
Dybde: 2 – 5 meter
Kapasitet: 26 båter.
Fasiliteter: Strøm.

Tufjord

Betongflytekai (kommunal)

Lengde: 45 meter.
Dybde: 3 – 7 meter
Kapasitet: 15 båter.
Fasiliteter: Strøm.

Generell info:
Utvidelse av kapasitet i 2023 til 30 plasser.

Betong- og trekai (privat)

Lengde: 150-200 meter.
Dybde: 7 – 8 meter
Kapasitet: Laste- og lossekai. (evt. liggeplass avtales med Tufjordbruket)
Fasiliteter: Vann.

 

Gunnarnes

Trekai (privat)

Lengde: ca. 50 meter.
Dybde: 3 – 5 meter
Kapasitet: 2 båter.
Fasiliteter:

Generell info:
Anløpskai, Lasting og lossing.

Fergeleie (fylkeskommunal)

Anløp for hurtigbåt.

Snefjord

Betongpir (kommunal)

Lengde: 45 meter.
Dybde: 6 meter
Kapasitet: 2-3 båter.
Fasiliteter: Strøm.

Generell info:
Utleid til havbruksnæring.

Trekai (kommunal)

Lengde: 15 meter.
Dybde: 4 – 5 meter
Kapasitet: 1 båt.
Fasiliteter: Vann og strøm.