Logo som viser en anker og ringvirkninger
ikon havn

Havn

Havna jobber med drift og vedlikehold av de kommunale havnene i Måsøy kommune. Her ligger ansvaret for kaier, gjestehavner og tilleggstjenester som strøm og vann. Havnene i Måsøy kommune har hovedsakelig status som fiskerihavner, noe som betyr at fiskeri har første prioritet på kaier bygd før 2021.

Havna har også ansvaret for sikkerheten ved kaianleggene. Havna er arbeidsplass og møteplass for mange mennesker. Ikke bare for fiskere og andre som er tilknyttet fiskerinæringa, men også for varetransport, turistfiske, annen turisme og andre aktiviteter som naturlig knyttes opp mot sjø.
Her skal alle kunne ferdes trygt.

Næring

Næringsavdelingen er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye næringsaktører, og dermed en naturlig samarbeidspart for næringslivet.

Måsøy Næring og Havn forvalter tre næringsfond som har til formål å støtte både fiskerinæring og andre nyetablerte næringer i kommunen.

En stor del av arbeidet vil være bedriftsutvikling og rådgiving, samt bistå både nytt og etablertnæringsliv i kommunen.

Nyheter