Logo som viser en anker og ringvirkninger

Samlede tilskudd og lån

Samlede tilskudd og lån til eksterne søkere, årlig fra 2014 til 2023.

For perioden 2014 – 2018 finnes ikke oversikt over tilsagn eller hvilke fond tilskudd er gitt fra, men i denne perioden var det Omstillingsfondet (OMS) og Måsøy kommunale næringsfond (KNF) som var i bruk.

I 2019 ble begge disse fondene forvaltet av Måsøy i Vekst KF frem til innfusjoneringen i Havøysund Havnevesen Måsøy KF som da skiftet navn til Måsøy Næring og Havn KF, registrert i Foretaksregisteret den 31.10.2019.

 

Info om fondene:

Kommunale fond (2019-2023)BetegnelseTilskuddLånBruk av MNH
Kommunalt næringsfondKNFJaMuligNei
Kommunalt nærings- og utviklingsfondKNUFJaMuligJa
Kommunalt næringsfond for kvinnelige gründereKVINJaMuligNei
Koronamidler (Covid-19 midler)C19JaNeiNei
Kommunale ventilordninger samlet (3 deler / runder)KVOJaNeiNei
Fiskerifondet MåsøyFISKNeiJaNei

Alle næringsfond utsteder for det meste tilskudd, men kan også gi lån. Fiskerifondet gir kun lån.

Kommunalt næringsfond for kvinnelige gründere (KVIN) er det eneste næringsfondet som også kan gi driftstilskudd, forutsatt at det er kompetansehevingstiltak.

Nærings- og utviklingsfondet (KNUF) er disposisjonsfondet til Næringsdelen av foretaket, og er derfor det eneste fondet som foretaket kan benytte til finansiering av foretakets egen næringsdrift, eller egne tiltak rette mot tilrettelegging for næringsliv og delfinansiering av infrastruktur investeringsprosjekter, eller også til eksterne samfunnsnyttige prosjekter.

 

Utbetalinger 2014 – 2023:

  • Fra 2014 til 30.09.2019 ble fondene forvaltet av Måsøy i Vekst.
  • Fra 01.10.2020 er fondene forvaltet av Måsøy Næring og Havn KF

De samlede utbetalinger av tilskudd og lån til alle søkere vises fordelt per fond per år (tall i 1000). NA står for «not available», dvs. det er ikke tilgjengelig hvilket fond tilskuddet eller lånet er utbetalt fra.

Utbet. (1000)2014201520162017201820192020202120222023Tot
KNF– – – – – – 1 4306102462722 558
KNUF– – – – – – 6001 2501 8351 7285 413
KVIN– – – – – – – – – 9494
C19– – – – – – 810640– – 1 450
KVO– – – – – – – 7101 298– 2 008
FISK– – – – – 300– – 6003001 200
NA (ikke tilgj.)5362 3262 3442 1801 567735– – – – 9 687
Sum:5362 3262 3442 1801 5671 0352 8403 2113 9792 39422 410

 

Kommunal ventilordning, 2021-2022:

Kommunale ventilordninger (KVO) er foretatt over 3 runder, og hver gang ble det utbetalt like beløp til mottakerne. Dette har vært driftstilskudd som er gitt til søkere som har kunnet dokumenter tap eller ekstra kostnader som følge av korona epidemien.

Kommunale ventilordninger samlet (2021-2022)UtlystUtbet.Pr. mottakerAntallSum alle
Kommunal ventilordning 1. del (KVO-21-1)2021202164 54511709 995
Kommunal ventilordning 2. del (KVO-21-2)2021202220 57114287 994
Kommunal ventilordning 3. del (KVO-22)2022202267 333151 009 995
Sum:    2 007 984

Flere nyheter

Samlede tilskudd og lån

Samlede tilskudd og lån til eksterne søkere, årlig fra 2014 til 2023. For perioden 2014 – 2018 finnes ikke oversikt over tilsagn eller hvilke fond