Logo som viser en anker og ringvirkninger

Alle tilskudd og lån 2014 – 2023

Her kan du finne oversikt over alle tilskudd og lån fra Måsøy Næring og Havn og fra Måsøy i Vekst – fra og med 2014 til og med 2023.

Klikk her for oversikt over tilskudd!

Merk at et prosjekt kan ha mottatt tilskudd eller lån fra flere fond, og er da listet med ett fond per rad/linje.

Det er ganske vanlig at søkeres prosjekter strekker seg over flere kalenderår. Utbetalinger foretas etterskuddsvis. En søknad kan sendes inn ett år, behandles og gis tilsagn neste år, og tilskudd / lån utbetales kanskje et senere år når prosjektet er klart / ferdig.

Forklaring av data i tabellene
Sammenhengen i tabellene er slik: Tilsagn fra tidl. + Tilsagn i år – Utbetalt i år = Ikke utløst

  • Tilsagn i år:
    Tabellene viser hvilke tilsagnsbeløp som er gitt et omsøkt prosjekt det enkelte år, benevnet som Tilsagn i år.
  • Ikke utløst:
    Det er vanlig at det foretas flere delutbetalinger i form av enten forskudd, underveisutbetaling ved milepæler, eller sluttutbetaling. Derfor er ikke utbetaling til et prosjekt i et år nødvendigvis likt tilsagnet til prosjektet. Det som ikke er utbetalt av tilsagnet ved årets slutt utgjør beløp som ikke er utløst, altså Ikke utløst i tabellen. Om prosjektet ikke er ferdig er disse beløpene til gode til senere utbetaling og vil overføres til neste kalenderår.
  • Tilsagn fra tidligere:
    Ved utbetalinger vil det fremgå hvilke tilsagn beløp som er overført fra tidligere år, enten fordi det er et ubenyttet tilsagn, eller en ubenyttet rest fra et tilsagn tidligere kalenderår, markert i tabellen som Tilsagn fra tidligere.

Flere nyheter

Samlede tilskudd og lån

Samlede tilskudd og lån til eksterne søkere, årlig fra 2014 til 2023. For perioden 2014 – 2018 finnes ikke oversikt over tilsagn eller hvilke fond